aanmelden:

 

Aanmelden kan tijdens het telefonische spreekuur

op woensdag van 12:00 - 13:00 uur.

Tijdens de schoolvacanties komt het telefonisch spreekuur

te vervallen.

 

Buiten het spreekuur is het mogelijk

een boodschap in te spreken op het antwoordapparaat

of contact op te nemen via e-mail:

info@praktijkruland.nl

 

 

DOWNLOADS:

PDFaanmeldformulier

PDFformat verwijsbrief Jeugd GGz

PDFontwikkelingsvragnlijst ouders

PDFtoestemmingsverklaring behandeling

PDFtoestemmingsverklaring informatieuitwisseling