(0)33 7549468

Rijstegoed 2, 3863BZ Nijkerk

info@praktijkruland.nl

Jong-Volwassenen (vanaf 18 jaar)

Tevens is er sprake van een behandelaanbod voor jongvolwassenen. Het kan gaan om een voortzetting en afronding van een lopende behandeling vanuit de Jeugd GGZ of om een nieuw traject voor de Basis GGZ. Er zijn veel vragen waarmee jongvolwassenen zich aanmelden bij een psycholoog. Het kan zijn dat je zelf merkt dat je ergens last van hebt of problemen ervaart. Het kan ook zijn dat je ouders, leraren of andere belangrijke mensen in je omgeving zich zorgen over je maken. Veelvoorkomende redenen voor aanmelding zijn angst-, stemmings-, trauma- en studie-gerelateerde klachten. Twijfel je of u bij haar aan het goede adres bent? Neem vooral contact op om te overleggen.

Intake

In de intake procedure staan we stil bij de hulpvraag en verwachtingen. De aanmeldingsklachten worden besproken en samen wordt gekeken naar oorzaken en omstandigheden die mogelijk tot deze klachten geleid hebben. Een andere persoon die belangrijk is, kan bij dit intake gesprek aanwezig zijn. Meestal zijn er één of meerdere gesprekken nodig om tot een beeld te komen van de problematiek. Na de intake wordt een zorgvraagtypering wordt door de therapeut gedaan . De zorgvraagtypering is een indeling
van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. Daarnaast moet een diagnose gesteld worden, maar dat zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. Er bestaat daarnaast ook de mogelijkheid voor het afnemen van ene online consult.

Behandeling

Naar aanleiding van het intakegesprek en het diagnostiektraject wordt er een behandelplanbespreking met u gepland. De therapeut zal met u overleggen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden. Ook vertelt de therapeut, aan de hand van uw zorgvraagtypering, hoe lang de behandeling ongeveer gaat duren. Op grond van deze informatie geeft u toestemming voor de behandeling. De therapeut zal ook tijdens de behandeling met u blijven overleggen, u informatie geven en samen met u evalueren over het behandelproces. Ook zal er bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ ingevuld worden. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u. Bij de start van de behandeling wordt stilgestaan welke klachten verdwenen moeten zijn, dan wel sterk verminderd, om het behandeltraject af te sluiten. Of welke vaardigheden ontwikkeld of interacties verbeterd moeten zijn, om de ervaren klachten af te laten nemen. Belangrijk hierbij is dat het niet zo is dat de behandeling pas afgerond hoeft te worden als alle problemen weg zijn, maar dat er weer vertrouwen moet zijn dat de cliënt (en systeem) de groei / vooruitgang op eigen kracht voort kan zetten en de overgebleven problemen het hoofd kan bieden.

De volgende behandelvormen worden aangeboden: Acceptance and Commitment Therapy (ACT), EMDR, oplossingsgerichte therapie, (elementen van de) cognitieve gedragstherapie en mediatietherapie. Daarnaast wordt er naast de fysieke hulpverlening in de praktijk ook digitale hulp op afstand geboden (via Therapieland). Er bestaat bovendien ook de mogelijkheid voor het afnemen van een online consult.

Vergoeding

GGZ voor volwassenen (18+) wordt vergoed door de zorgverzekeraar en vanuit de basisverzekering vergoed. De verzekeraar vergoedt de zorg, maar houdt wel rekening met het jaarlijks verplicht Eigen Risico. Er is een contract met: Zilveren Kruis (Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, De Friesland), Menzis, Aevitae en Zorg en Zekerheid.

Op 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel ingevoerd in de GGZ. Hierdoor is de bekostiging van de gesprekken veranderd. Klik hier voor meer informatie over het Zorgprestatiemodel.


Bent u verzekerd bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar? U krijgt dan mogelijk niet alles vergoed. Het beste kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar over hoeveel vergoed wordt. De factuur wordt naar u verstuurd aan het eind van iedere maand. U kunt de factuur dan zelf indienen bij uw zorgverzekeraar en moet zelf het factuurbedrag betalen.

Voor psychologische zorg die niet wordt vergoed, hanteren wij de maximumtarieven van de NZA voor GZ-psychologen en Psychotherapeuten, vallend onder Kwaliteitsstatuut sectie II. Klik hier voor meer informatie.

Heeft u een afspraak, maar zegt u deze korter dan 24 uur van tevoren of helemaal niet af? Dan brengen we u 108 euro in rekening. Dit is het no-show tarief en dient ter compensatie van wat een gemist gesprek ons kost. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.