werkwijze:

 

Aanmelding
Een aanmelding kan schriftelijk of telefonisch plaats vinden. Na een korte bespreking van het probleem kan er een afspraak voor een intakegesprek gemaakt worden.

Intake
In het intakegesprek wordt het probleem verder besproken. Er wordt een afspraak gemaakt voor onderzoek of behandeling; eventueel vindt er doorverwijzing plaats.

Onderzoek
Afhankelijk van de vraagstelling kunnen de volgende onderdelen aan de orde komen:
intelligentieonderzoek.
persoonlijkheidsonderzoek.
onderzoek naar de sociaal-emotionele onwikkeling.

Rapportage
Van het onderzoek en advies wordt indien nodig een verslag gemaakt.

Adviesgesprek
In het eindgesprek worden het verslag en het behandelingsplan toegelicht. Indien van toepassing worden de resultaten naar verwijzers teruggekoppeld.